Časté dotazy (FAQ)

1. Mohu si vyzkoušet Strážce katastru než cokoliv zaplatím?

Ano, jistě. Stačí se pouze zaregistrovat. Po přihlášení si můžete prohlédnout jak Strážce katastru vypadá a můžete rovnou přidat nemovitosti, které si přejete sledovat. Až se seznámíte a budete spokojeni s tím, jak Strážce katastru vypadá a funguje, můžete si koupit kredit. Ten Strážce katastru používá pro provádění kontrol nemovitostí, které si přejete hlídat.

2. Mohu hlídat i změny na nemovitostech, které nevlastním?

Ano. Můžete sledovat jakoukoliv nemovitost, i když nejste jejím vlastníkem, a to v rámci účelů dovolených právními předpisy. Katastrální údaje se využívají jak k ochraně práv k nemovitostem (ať už ze strany vlastníků, tak dalších osob – např. oprávněných ze zástavního práva, věřitelů vlastníků nemovitostí apod.), tak i např. pro účely ochrany nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické apod.

3. Přeji si, aby má identita zůstala skryta. Je to možné?

Ano. V rámci registrace nemusíte zadávat své jméno ani adresu či jiný kontakt. Uvést musíte pouze email. Ten může být zcela anonymní – např. anonym@neco.cz.

4. Pozná někdo, že sleduji danou nemovitost?

Ne. Nikdo nepozná, že sledujete určitou nemovitost.

5. Jak často kontrolujete stav nemovitostí?

Tak často, jak budete chtít. Může to být každý pracovní den, co dva dny, měsíc, rok či jakýkoliv jiný interval dle Vaší volby. Kontroly probíhají v pracovní dny (v jiný než pracovní den ke změně v katastru nemůže dojít, protože katastrální úřady nepracují). Pokud tedy interval kontroly vyjde na nepracovní den, automaticky Vám kontrolu přesuneme na nejbližší pracovní den a šetříme Vám tak kredit. Interval kontroly můžete kdykoliv změnit (cena se tomu přizpůsobí).

6. Jaký interval kontroly bych měl/a zvolit?

Záleží na účelu sledování nemovitosti:

Běžné sledování jako prevence podvodu: Doporučujeme zvolit interval do 20 dnů. Každé řízení o povolení vkladu totiž trvá katastrálnímu úřadu nejméně 20 dnů (dle § 18 odst. 1 katastrálního zákona). Změna v katastru tedy nastane ne dříve než za 20 dnů od vložení plomby (tedy informace o zahájení řízení před katastrálním úřadem). Strážce katastru Vás upozorní jak na zápis plomby, tak na zápis konečné změny, ke které došlo v důsledku plomby.

Sledování průběhu realitní transakce: V případě očekávání jakýchkoliv změn v katastru je vhodné nastavit interval kontroly na kratší dobu, např. každý den.

7. Mám dva byty na fyzickou osobu a sídlo firmy na právnickou osobu. Musím mít dva účty?

Ne. Všechny nemovitosti lze sledovat pod jedním účtem bez ohledu na to, kdo nemovitosti vlastní.

8. Jak dlouho mi mé nemovitosti budete hlídat?

Dokud budete mít kredit. O jeho blížícím se vyčerpání Vás budeme informovat emailem.

9. Platí se za počet nemovitostí. Jaký je rozdíl mezi nemovitostí a listem vlastnictví (LV)?

List vlastnictví je seznam nemovitostí jednoho vlastníka v daném katastrálním území. Pokud si přejete hlídat všechny nemovitosti na listu vlastnictví, počet sledovaných nemovitostí se bude rovnat počtu nemovitostí uvedeném na takovém listu vlastnictví.

10. Dům a parcela pod domem – hlídá se každé samostatně?

Záleží na tom, zda parcela pod domem má stejného vlastníka jako dům samotný, nebo nemá.

Pokud mají stejného vlastníka: Parcela i s domem jsou jedinou nemovitostí. Strážce katastru tedy bude hlídat pouze tuto jedna nemovitost (tvořící parcelu i dům). (S účinností občanského zákoníku od 1. ledna 2014 již je dům s pozemkem pod ním – mají-li stejného vlastníka – považován za nemovitost jedinou.

Pokud mají odlišného vlastníka: Parcela je samostatnou nemovitostí a dům je další nemovitostí. Jako takové jsou také odděleně vedeny v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu vyžadujete-li sledování domu i pozemku, půjde o sledování dvou nemovitostí. Strážce katastru tedy bude sledovat 2 nemovitosti (chcete-li sledovat oboje).

11. Má smysl hlídat dům i zahradu?

Možnost provedení nepozorovaných změn (ať už podvodem, či v důsledku omylu) hrozí u každé nemovitosti. Vzhledem k tomu proto má svůj smysl sledovat každou nemovitost. V případě odcizení zahrady obklopující dům vznikají právní komplikace srovnatelné s odcizením samotného domu, neboť k tomu by pak nebyl možný přístup.

12. Z hlediska placení – jedná se v případě domu a parcely pod ním o jednu nemovitost, nebo o dvě?

Odpověď opět záleží na tom, zda parcela pod domem má stejného vlastníka jako dům samotný, nebo nemá – viz odpověď na otázku „Dům a parcela pod domem – hlídá se každé samostatně?„.

13. Přidal jsem ke sledování dům rozdělený na jednotky, ale nechodí mi změny – proč?

V případě budovy rozdělené na jednotky platí, že údaje o řízeních stejně jako omezení a jiné zápisy vztahující se k jednotkám a spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek, nikoliv na výpisu budovy. Jde o vlastnost vedení katastru nemovitostí, nejde o vlastnost Strážce katastru. Proto pro sledování změn u jednotek přidejte ke sledování také jednotlivé jednotky. Teprve na jejich výpisu jsou vedeny údaje o řízeních, které se jich týkají.

14. Jak informujete o případných zjištěných změnách v katastru?

Poskytujeme informace o změně stavů formou emailu (emailových adres můžete nastavit více) a SMS zprávou. Výhledově pracujeme na možnosti zaslání zprávy do datové schránky.

15. Jak se mohu průběžně přesvědčit, že mou nemovitost opravdu hlídáte?

Okamžitě po provedení kontroly stavu zápisu v katastru Strážce katastru zobrazí (v části stránek po přihlášení) veškeré získané informace o tomto stavu s uvedením přesného času, kdy tuto informaci získal. Dále můžete také nastavit, aby Vám byla zaslána informace po každé provedené kontrole (ať už byla, nebo nebyla nalezena změna v katastru).

16. Kde lze nalézt rozpis kdy proběhly kontroly? Dá se tento rozpis nějak uložit?

Tento rozpis lze nalézt na webu Strážce katastru (v části stránek po přihlášení). Vzhledem k uvedení stavu na webu je možné jednoduše tento stav zkopírovat a přenést do jakékoliv jiné aplikace. V případě zjištění rozdílnosti oproti předchozímu Vámi potvrzenému stavu zašle Strážce katastru popis této změny na Váš email nebo mobilní telefon.

Rozpis s přesnými časy, kdy proběhly kontroly, lze kdykoliv zpětně zobrazit po přihlášení, a to včetně tehdy nalezených zápisů v katastru.

17. Posíláte výpisy z každé kontroly?

Ano, pokud budete chtít. Stačí to nastavit v Nastavení (po přihlášení).

18. Uzavírá se nějaká smlouva o poskytování služby sledování změn v katastru? Je někde k dispozici návrh smlouvy?

Pro poskytování služeb Strážce katastru postačuje registrace, jejíž součástí je odsouhlasení Podmínek Služeb. U hlubší spolupráce (v případě např. institucionálních klientů, při větším počtu sledovaných nemovitostí nebo v případě dlouhodobé spolupráce) je možné uzavřít smlouvu, a to nejen elektronicky, ale i klasicky písemně, která se může odchylovat od uvedených standardních pomínek služeb tak, aby co nejvíce odrážela potřeby daného klienta.

19. Jaká je cena za hlídání šesti domů se zahradou, jednoho bytu v osobním vlastnictví a jednoho pozemku?

Cena za sledování uvedených nemovitostí (pokud budeme počítat 8 nemovitostí – přesný počet závisí na Vaší volbě kontroly pozemků pod domy a zahrad – viz odpověď 1) se odvíjí od
a) četnosti, s jakou požadujete, aby byly kontroly prováděny; a b) výše částky, kterou vložíte k nákupu kreditu k provádění kontrol (čím vyšší částka, tím levnější je 1 kredit – více informací lze nalézt v ceníku kreditu).

Na každou jednotlivou kontrolu jedné nemovitosti je třeba 1 kredit. Pokud např. budete chtít, aby každá z uvedených nemovitostí byla kontrolována 1x týdně, jde o 8 kontrol týdně, resp. 32 kontrol měsíčně, tj. budete potřebovat 32 kreditů měsíčně. Pokud vložíte 500 Kč, obdržíte 265 kreditů. Toto množství kreditů Vám tak vystačí na každotýdenní kontrolu na déle než 8 měsíců (265 / 32 = 8,3). Pokud vložíte vyšší částku, vydrží Vám při stejném počtu nemovitostí a stejném intervalu kontrol na ještě delší dobu (neboť 1 kredit vyjde levněji).

Pro rychlý přehled ceny za sledování nemovitostí můžete využít kalkulačku v ceníku kreditu.


Máte jinou – zde nezodpovězenou – otázku?

Neváhejte nás kontaktovat, jsme zde pro Vás. V každém případě doporučujeme vyzkoušet nezávazně Strážce katastru a ověřit si tak, zda Vám vyhovuje. Stačí se pouze zaregistrovat. Ihned po registraci a přihlášení si můžete Strážce katastru detailně prohlédnout.