Jak to funguje

Na co použít Strážce katastru

Proč je Strážce katastru zajištěný hlídač katastru

Co Strážce katastru umí

Které údaje Strážce katastru sleduje

Co se děje když Strážce katastru nalezne změnu zápisu v katastru

Jak začít Strážce katastru používat


Na co použít Strážce katastru

Strážce katastru:


Vlastníte-li nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, můžete kdykoliv ověřit základní informace o ni – že jste skutečně zapsán/a jako vlastník, že neexistuje žádné omezení, o kterém nevíte – jako třeba zástavní právo, věcné břemeno, předkupní právo – že je u nemovitosti zapsána Vaše správná adresa, že u nemovitosti neběží žádné řízení, třeba o změně vlastníka či zápisu zástavního práva apod. (zkráceně říkejme těmto informacím stav). Není ovšem praktické nahlížet stále do katastru a ověřovat tyto informace.

interval kontroly

Z tohoto důvodu je tady Strážce katastru. Jeho činnost je velmi jednoduchá: kontroluje stav nemovitosti za Vás, a to tak často, jak sami určíte. V zadanou dobu (resp. vždy po uplynutí zadaného intervalu) zjistí stav nemovitosti a takto pořízené informace uloží bezpečně u sebe. Současně zkontroluje, zda se aktuální stav neliší od Vámi předem určeného stavu, který jste označil/a za správný. Pokud se stavy liší a došlo tedy k jakékoliv změně (např. se započalo řízení o zápisu zástavního práva apod.), okamžitě Vám o tom podá informaci.

Proč je Strážce katastru zajištěný hlídač katastru

Činnost Strážce katastru je zajištěná, protože nahlíží přímo do výpisů z katastru nemovitostí České republiky. Při své činnosti přitom postupuje v souladu s podmínkami nahlížení do katastru nemovitostí stanovenými Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (úřadem, který vede katastr nemovitostí České republiky).

Na rozdíl od datových úložišť Strážce katastru nedovoluje jím získané zápisy dodatečně jakkoliv měnit. Součástí zjištěného stavu je totiž mj. automaticky přiřazené časové razítko a úplné informace o nemovitosti vč. jejích souřadnic umožňující její bezpečnou identifikaci. Tyto časové, polohové a identifikační údaje nelze žádným způsobem obejít či zpochybnit.

Díky Strážci katastru získáte identifikační údaje, které nelze zpochybnit. Systém nenahrazuje státní orgány ani jejich činnost. Narozdíl od nich však poskytuje flexibilitu a prostor pro Vás rychle reagovat na jakýkoliv nevítaný zápis týkající se Vaší nemovitosti.

Co Strážce katastru umí


Strážce katastru je vhodný např. i pro sledování stavů nemovitostí ve vlastnictví obce a podobně.

Které údaje Strážce katastru sleduje

Strážce katastru Vás upozorní na změnu jakéhokoliv údaje o nemovitosti, kterou si přejete sledovat:


U všech nemovitostí Strážce katastru samozřejmě vysleduje jakékoliv probíhající řízení (ať už o změně vlastníka, tak i všechna ostatní řízení – např. o zástavě nemovitosti, věcném břemenu apod.). Strážce katastru upozorní již na založení řízení o změně – tedy na tzv. plombu u nemovitosti.

Z výše uvedených údajů jsou zpravidla nejdůležitějšími údaji, jejichž změně by měl každý vlastník nemovitosti věnovat velkou pozornost, údaje o aktuálním vlastníkovi či vlastnících nemovitosti, o omezeních vlastnického práva a především o plombě. Plomba ukazuje na probíhající řízení před katastrálním úřadem, na jehož základě dochází ke změně údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Po dokončení uvedeného řízení (které trvá zpravidla několik týdnů) dojde ke změně některých údajů o nemovitosti zapsaných v katastru nemovitostí (např. ke změně vlastníka). Dojde-li u nemovitosti k zápisu plomby, o níž vlastník nemovitosti nic neví a jejíž zápis nijak neinicioval, musí reagovat co nejrychleji, aby např. v důsledku podvodného jednání nepřišel o svou nemovitost.

Co se děje když Strážce katastru nalezne změnu zápisu v katastru

Informace o změně zápisu v katastru je okamžitě zaslána emailem na Vaši e-mailovou adresu a mobilní telefon formou SMS zprávy.

Nalezenou změnu v katastru zobrazí Strážce katastru v přehledné tabulce s barevným zvýrazněním údajů, které se změnily:


V případě omezení vlastnického práva může změna vypadat třeba takto:


V případě nalezení změny Vám Strážce katastru nabíne pomoc s jejím řešením. Strážce katastru je tedy nejen hlídacím psem katastru, ale poskytuje také první pomoc při problémech s katastrem.

Jak začít Strážce katastru používat

Strážce katastru si můžete zdarma prohlédnout. Stačí se zaregistrovat.

Pokud se rozhodnete Strážce katastru využívat, platíte jen za kontroly katastru pořizované Strážcem katastru. Neplatíte žádný poplatek za využívání webové aplikace, za uložení záznamů ani za jejich pozdější zpřístupnění či export.

Do Strážce katastru můžete nahlédnout prostřednictvím internetu, a to nejen pomocí stolního počítače nebo notebooku ale i přes mobilní telefon či jiné zařízení vybavené internetovým prohlížečem.